Zorgvastgoed rapport

In de eerste helft van 2018 is er voor €345 miljoen aan zorgvastgoed aangekocht door beleggers. Dit is 53% méér dan in H1 2017. Dit rapport geeft een overzicht van de beleggingsvolumes in deze sector én een analyse van het groeiende tekort aan zorgappartementen.

Krijgt uw vastgoed de juiste zorg?

Het Nederlandse zorglandschap verandert snel. Als zorginstelling bent u nu zelf verantwoordelijk voor uw huisvestingskosten. Een gedegen vastgoedbeleid en een doordachte visie zijn daarom essentieel. Door onze kennis van zowel zorginstellingen als beleggers in zorgvastgoed te combineren, zorgen we dat u grip houdt op uw vastgoed

Transparant en integraal advies

Ons team hanteert een gestructureerd proces waarbij wij een grondige analyse maken van uw vraagstuk. We schakelen met onze regionale collega’s en weten exact welke wet- en regelgeving van invloed zijn op vastgoedtransacties. Onze processen zijn transparant, flexibel en altijd in samenwerking met u.

Healthcare CBRE 4

Our projects

Mirtehof en de bladerkroon

Mirtehof en de bladerkroon

CBRE heeft voorafgaand aan het verkoopproces inzichtelijk gemaakt dat er waarde optimalisatie mogelijk was door extra appartementen te creëren in het gebouw. Deze studie heeft zich tijdens de verkoop positief vertaald in de hoogte van de verkoopopbrengst.
Albert Schweitzer Ziekenhuis

Albert Schweitzer Ziekenhuis

In het kader van de verkoop heeft CBRE een markt- en gebouwanalyse gemaakt naar de (transformatie)mogelijkheden van de locatie. Deze gedegen voorbereiding heeft uiteindelijk geresulteerd in een zeer succesvolle verkoop met een verkoopopbrengst die ver boven de verwachting van het ziekenhuis lag. Tevens sloot de analyse goed aan bij de later ontwikkelde plannen van de gemeente.
Rijnhoven

Rijnhoven

Op basis van een uitgebreide marktanalyse is een woningbouwprogramma voor het terrein opgesteld. In de analyse is inzichtelijk gemaakt wat het verschil voor wat betreft investering en opbrengst is tussen huur- en koopwoningen. Met de rapportage is De Rijnhoven in staat een onderbouwd besluit te nemen over het al dan niet uitvoeren van de ontwikkeling.